Het Huis voor Klokkenluiders aan het woord in de media

Hier staan (links naar) interviews met het Huis voor Klokkenluiders of artikelen van het Huis in de media.

 • EenVandaag (Maart 2023)
  Sociale onveiligheid op werkvloer is meestal reden voor meldingen bij Huis voor Klokkenluiders: 'Zerotolerancebeleid nodig'.
   
 • Nederlands Juristenblad (maart 2023)
  Wet bescherming klokkenluiders: nieuwe wet met bekende gebreken. Vervolgwet vraagt andere aanpak (opinieartikel bestuurslid Peter van der Meij)
   
 • Binnenlands Bestuur (maart 2022)
  ‘Meldingen worden regelmatig niet goed opgepakt'. Bijna elke maand is er wel een organisatie in Nederland waar een misstand wordt vermoed dat de belangen van de samenleving schaadt.
   
 • VNG Magazine (november 2021)
  Nieuwe wetgeving en een dalend vertrouwen in de overheid zorgen voor een hernieuwde aandacht voor integriteitsbeleid. Let daarbij goed op de samenhang van beleidsinstrumenten, adviseert Alain Hoekstra van het Huis voor Klokkenluiders.
   
 • Nederlands Juristenblad (september 2021) 
  Artikel van bestuurslid Peter van der Meij over de praktijk binnen het Huis voor Klokkenluiders.
   
 • Tijdschrift voor Klachtrecht (september 2021)
  Artikel van Hanneke Wellenberg en Marianne van der Kleij over de adviespraktijk van het Huis voor Klokkenluiders.
   
 • Werk en Veiligheid (maart 2021)
  Eerste Hulp bij Klokkenluiden (auteur Marianne van der Kleij).
   
 • Het Financieele Dagblad (februari 2021)
  'Positie klokkenluider kan snel veel beter'. Opinieartikel van Peter van der Meij in het Financieele Dagblad.
   
 • Risk & Compliance (februari 2021)
  Opinieartikel van bestuurslid Peter van er Meij over verbeteringen van de positie van klokkenluiders.
   
 • Risk & Compliance (november 2020)
  Interview met Wilbert Tomesen over de praktijk van het klokkenluiden.
   
 • Binnenlands Bestuur (mei 2020)
  Reactie op opinieartikel in Binnenlands Bestuur.
   
 • Binnenlands Bestuur (mei 2020)
  Interview met Wilbert Tomesen over meldingen rond de coronacrisis.
   
 • Binnenlands Bestuur (mei 2020)
  Interview met Alain Hoekstra over de brochure "Integriteit in de praktijk - intern onderzoek."
   
 • Het Financieele Dagblad (april 2020)
  Opiniestuk Wilbert Tomesen en Alain Hoekstra: "De Coronacrisis vraagt om verscherpte aandacht voor integriteit."
   
 • Tijdschrift Conflicthanterig (december 2019)
  Opiniestuk Peter van der Meij: "Spreken is zilver, zwijgen is fout."
   
 • Publiek Denken - Special over publieke professional (17 december 2019)
  Een interview met Wilbert Tomesen: "Sociale veiligheid ambtenaren kan beter."
   
 • De Vertrouwenspersoon - jubileumuitgave van het blad van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (28 november 2019)
  Een interview met Wilbert Tomesen: "Melder en melding uit elkaar halen."
   
 • Trouw (11 november 2019)
  Een interview met Wilbert Tomesen naar aanleiding van het advies van Nationale ombudsman Van Zutphen over het Huis voor Klokkenluiders.
   
 • Trouw (6 augustus 2019)
  Opiniestuk Wilbert Tomesen: “Wildgroei aan meldpunten maakt het klokkenluiders nóg moeilijker.”
   
 • NRC en Follow the Money (27 juni 2019)
  “Sommige klokkenluiders hebben overtrokken verwachtingen”, zegt Wilbert Tomesen in een interview met NRC en met Follow the Money.
   
 • Tijdschrift voor Compliance (7 mei 2019)
  Een interview met Wilbert Tomesen in het Tijdschrift voor Compliance over advies, onderzoek en preventie.
   
 • SConline (8 april 2019)
  Opiniestuk van Wilbert Tomesen over de bescherming van zzp’ers, stagiairs en vrijwilligers.
   
 • FNV Magazine  (14 maart 2019)
  Interview met Wilbert Tomesen.