Het Huis voor Klokkenluiders aan het woord in de media

Hier staan (links naar) interviews met het Huis voor Klokkenluiders of artikelen van het Huis in de media.

 • Risk & Compliance (februari 2021)
  Opinieartikel van Peter van er Meij over verbeteringen van de positie van klokkenluiders.
   
 • Risk & Compliance (november 2020)
  Interview met Wilbert Tomesen over de praktijk van het klokkenluiden.
   
 • Binnenlands Bestuur (mei 2020)
  Reactie op opinieartikel in Binnenlands Bestuur.
   
 • Binnenlands Bestuur (mei 2020)
  Interview met Wilbert Tomesen over meldingen rond de coronacrisis.
   
 • Binnenlands Bestuur (mei 2020)
  Interview met Alain Hoekstra over de brochure "Integriteit in de praktijk - intern onderzoek."
   
 • Het Financieele Dagblad (april 2020)
  Opiniestuk Wilbert Tomesen en Alain Hoekstra: "De Coronacrisis vraagt om verscherpte aandacht voor integriteit."
   
 • Tijdschrift Conflicthanterig (december 2019)
  Opiniestuk Peter van der Meij: "Spreken is zilver, zwijgen is fout."
   
 • Publiek Denken - Special over publieke professional (17 december 2019)
  Een interview met Wilbert Tomesen: "Sociale veiligheid ambtenaren kan beter."
   
 • De Vertrouwenspersoon - jubileumuitgave van het blad van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (28 november 2019)
  Een interview met Wilbert Tomesen: "Melder en melding uit elkaar halen."
   
 • Trouw (11 november 2019)
  Een interview met Wilbert Tomesen naar aanleiding van het advies van Nationale ombudsman Van Zutphen over het Huis voor Klokkenluiders.
   
 • Trouw (6 augustus 2019)
  Opiniestuk Wilbert Tomesen: “Wildgroei aan meldpunten maakt het klokkenluiders nóg moeilijker.”
   
 • NRC en Follow the Money (27 juni 2019)
  “Sommige klokkenluiders hebben overtrokken verwachtingen”, zegt Wilbert Tomesen in een interview met NRC en met Follow the Money.
   
 • Tijdschrift voor Compliance (7 mei 2019)
  Een interview met Wilbert Tomesen in het Tijdschrift voor Compliance over advies, onderzoek en preventie.
   
 • SConline (8 april 2019)
  Opiniestuk van Wilbert Tomesen over de bescherming van zzp’ers, stagiairs en vrijwilligers.
   
 • FNV Magazine  (14 maart 2019)
  Interview met Wilbert Tomesen.