Klagen of de klok luiden

Op 1 juli 2021 bestond het Huis voor Klokkenluiders vijf jaar. Waar staat het Huis nu en welke veranderingen komen eraan na de implementatie van de Richtlijn bescherming klokkenluiders? Wat brengt de evaluatie van de huidige wet? En tot slot: is er een overlap tussen klagen en de klok luiden? Waar moet je als klachtbehandelaar alert op zijn? Een artikel in het Tijdschrift voor Klachtrecht van de hand van twee adviseurs van het Huis voor Klokkenluiders.