Privacy

Vertrouwelijkheid is ons veel waard. Hieronder leggen we uit hoe we omgaan met uw privacy.

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit wat het Huis voor Klokkenluiders doet en hoe het Huis daarbij omgaat met uw persoonsgegevens. Dus hoe we ons houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Onze privacyverklaring bestaat uit drie onderdelen: