Toegankelijkheid

Een toegankelijke website is voor iedereen beter te gebruiken. Ook voor blinden of slechtzienden, doven of slechthorenden, of voor mensen die bijvoorbeeld niet gemakkelijk een toetsenbord of muis kunnen gebruiken. Daarom gelden er toegankelijkheidseisen voor websites van de overheid.

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat onze website zo veel mogelijk aan de eisen voor toegankelijkheid voldoet.

  • We maken gebruik van een gemeenschappelijke infrastructuur (Platform Rijksoverheid Online) die aan functioneel-technische toegankelijkheidseisen voldoet. Eventuele toekomstige verbeteringen krijgen alle gebruikers van dit platform, wij dus ook.
  • Toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van het redactionele proces. Binnen de organisatie besteden we veel aandacht aan toegankelijk publiceren. We maken en publiceren toegankelijke documenten. Als het nodig is, bieden we een alternatieve publicatievorm.
  • Als we knelpunten vinden, lossen we dat op. 

Onderdelen waarop de website niet voldoet

  • Als we een video plaatsen, volgt de ondertiteling soms pas een paar dagen later.
  • Sommige pdf-bestanden die al ouder zijn, zijn niet helemaal toegankelijk. Treft u zo’n document aan, neem dan contact met ons op. Wij proberen dan een alternatief aan te bieden.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact op.

Wat kunt u van ons verwachten?

Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging. We informeren u over de voortgang en de uitkomst. Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale ombudsman.