Voor de pers

Klokkenluiders halen regelmatig het nieuws. Maar bij het Huis voor Klokkenluiders is hun identiteit en de informatie die zij met ons delen volledig vertrouwelijk. Wij doen dan ook geen uitspraken over zaken die wij behandelen. Wel staan we media graag te woord over algemene zaken.

Journalisten kunnen contact opnemen met:


Danielle van Essen
Telefoon: 06 – 15126971
E-mail: Danielle.vanessen@huisvoorklokkenluiders.nl

Arjen Wilbers
Telefoon: 06 – 11119506
E-mail: Arjen.wilbers@huisvoorklokkenluiders.nl   


Nieuwsberichten

De nieuwsberichten van het Huis voor Klokkenluiders staan in de rubriek Actueel.
Daarnaast versturen we onze persberichten via de persberichtenservice van de rijksoverheid.
Journalisten kunnen zich daarop abonneren.


Het huis op LinkedIn

Het Huis voor Klokkenluiders publiceert regelmatig tussentijdse nieuwtjes, tips, publicaties en columns op LinkedIn. Het LinkedIn account is niet bedoeld voor het stellen van vragen of het indienen van meldingen, formele verzoeken of klachten. Dat kan telefonisch, schriftelijk, per e-mail of via onze website, afhankelijk van het type verzoek.


Twitter @Huis_Klok

Het Huis voor Klokkenluiders gebruikt Twitter om te attenderen op nieuwsberichten en publicaties op de website van het Huis. Een handig attenderingskanaal.
Het Twitteraccount @Huis_Klok is niet bedoeld voor het stellen van vragen of het indienen van meldingen, formele verzoeken of klachten. Dat kan telefonisch, schriftelijk, per e-mail of via onze website, afhankelijk van het type verzoek.


Informatieverstrekking

Iedereen die betrokken is bij het werk van het Huis voor Klokkenluiders heeft een geheimhoudingsplicht. Wij verstrekken geen vertrouwelijke gegevens van klokkenluiders, bedrijven of organisaties aan derden. Behalve als wij horen over misdrijven waarbij sprake is van een onmiddellijk dreigend levensgevaar.

Het Huis valt onder de Wet open overheid (Woo). Meer informatie over de Woo vindt u hier.

Wij rapporteren jaarlijks aan de Eerste en Tweede Kamer. De informatie die wij daarbij verstrekken is altijd volledig geanonimiseerd en niet tot personen en organisaties te herleiden.