Persoonsgegevens journalisten

Hoe gaan we om met de persoonsgegevens van journalisten?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese verordening die belangrijke bepalingen bevat over het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Vanaf 25 mei 2018 moeten ook overheidsinstanties de AVG naleven. Dat geldt dus ook voor het Huis voor Klokkenluiders, als zelfstandig bestuursorgaan binnen het Rijk.

Een belangrijk aandachtspunt van de AVG is de actieve informatieplicht naar degene van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Dit wil zeggen dat de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ - het Huis voor Klokkenluiders - journalisten moet informeren over het verwerken van hun persoonsgegevens. Om te voorkomen dat individuele journalisten meerdere brieven van verschillende onderdelen van de Rijksoverheid ontvangen, is ervoor gekozen journalisten als beroepsgroep te informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens. Dit is gebeurd in overleg met de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ). 

Alle onderdelen van de Rijksoverheid verwerken persoonsgegevens van journalisten. Wij dus ook. Contactgegevens van journalisten staan in diverse (verzend)lijsten en veel journalisten staan met contactgegevens in (accreditatie)lijsten. We bewaren de gegevens van journalisten voor communicatie-doeleinden, bijvoorbeeld om journalisten te informeren over persconferenties en evenementen e.d., het toesturen van digitale nieuwsbrieven of het toesturen van persberichten via de persberichtenservice.

De grondslag voor de verwerking van de gegevens van journalisten is gebaseerd op het algemeen belang van het informeren van media en het publiek.

Journalisten kunnen gebruikmaken van hun rechten als betrokkene. Dit betekent dat journalisten een verzoek bij ons kunnen indienen tot inzage (kennisneming), rectificatie (verbetering), of wissing (verwijderen) of beperking van de verwerking.

Uw gegevens worden bewaard gedurende de periode dat u werkt als journalist. Als u niet (meer) als journalist werkzaam bent en/of uit het bestand wilt worden verwijderd, kunt u contact met ons opnemen. Als u bepaalde digitale nieuwsbrieven niet meer wilt ontvangen, kunt u zich hiervoor afmelden.

We hebben een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) die toezicht houdt op het gebied van gegevensverwerking. Hij/zij is per e-mail bereikbaar via FG@huisvoorklokkenluiders.nl.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u indienen bij de landelijke toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
Dat kan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.