Contact


Bereikbaarheid

Het Huis voor Klokkenluiders is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Wij adviseren u om alleen contact op te nemen via een privételefoon, privécomputer en privémailadres. Stuur ons geen gegevens die vallen onder uw beroeps- of ambtsgeheim (zoals cliënt- of patiëntgegevens).

Algemeen

T: 088 – 133 10 00
E-mail: info@huisvoorklokkenluiders.nl


Voor advies bij het melden van een misstand

T: 088 – 1331 030, op werkdagen tussen 10.00 uur en 12.00 en tussen 13:00 uur en 16:00 uur.

Meer informatie over advies bij het melden van misstanden en over het indienen van een adviesverzoek vindt u op de pagina 'Ik vermoed een misstand'.


Voor het indienen van een verzoek tot onderzoek

Meer informatie over onderzoek door het Huis voor Klokkenluiders en over het indienen van een verzoek tot onderzoek vindt u op de pagina 'Onderzoek naar een misstand'.


Voor vragen van werkgevers

T: 088 – 133 10 50
E-mail: kenniscentrum@huisvoorklokkenluiders.nl.


Voor vragen van journalisten

Zie de pagina 'Voor de pers'.


Bezoekadres

Maliebaan 72
3581 CV Utrecht

Bezoek kan alleen op afspraak.

Postadres

Postbus 10088
3505 AB Utrecht