Contact

Bereikbaarheid

Het Huis voor Klokkenluiders is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 12.30 uur.


Contact

T: 088 – 133 10 00 (algemeen nummer)
E-mail: contact@huisvoorklokkenluiders.nl.

Bezoekadres

Muzenstraat 89
2511 WB Den Haag

Bezoek kan alleen op afspraak. Download hier de routebeschrijving.


Postadres

Postbus 85680, 2508 CJ Den Haag


Voor advies bij het melden van een misstand

Het aanvragen van advies kan via een beveiligde web-link. U kunt ook telefonisch contact opnemen met onze adviseurs. Meer informatie hierover vindt u op deze pagina.  


Onderzoek door het Huis voor Klokkenluiders

Meer informatie over onderzoek door het Huis voor Klokkenluiders vindt u op deze pagina.


Voor de pers

Voor persvragen kunt u terecht op onze pers-pagina.


Klachten

Het Huis voor klokkenluiders zet zich in om uw zaak zo goed mogelijk te behandelen. Heeft u toch een klacht over (een medewerker van) het Huis voor Klokkenluiders? Dan kunt u die schriftelijk indienen bij de klachtenfunctionaris van het Huis voor Klokkenluiders. Meer informatie vindt u op deze pagina.


Wet open overheid

Voor informatie over de Woo kunt u terecht op deze pagina.