Ik vermoed een misstand

Vermoedt u een misstand op uw werk? En wilt u advies over het melden daarvan? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Op deze pagina leggen wij stap voor stap uit wat u dan het beste kunt doen. Ons advies is gratis en strikt vertrouwelijk. 

Ik vermoed een misstand - hoe verder?

Contact opnemen

Wij raden u aan om in een zo vroeg mogelijk stadium contact met ons op te nemen.
U kunt ons telefonisch bereiken op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.30 uur. U kunt bellen naar 088 – 1331 000. 

Wij adviseren u om alleen contact op te nemen via een privételefoon, privécomputer en privémailadres. Stuur ons geen gegevens die vallen onder uw beroeps- of ambtsgeheim (zoals cliënt- of patiëntgegevens). 

Wilt u een adviesverzoek indienen, dan verzoeken wij u vriendelijk om dat via deze beveiligde link te doen: adviesverzoek indienen

Heeft u al een adviesverzoek ingediend maar wilt u aanvullende documenten aanleveren, dan kunt u hier uw adviesverzoek aanvullen

De adviseurs proberen uw zaak zo snel mogelijk in behandeling te nemen. Maar soms zijn er pieken in het aantal adviesverzoeken. Omdat we alle vragen stuk voor stuk zorgvuldig bekijken, kan het dan even duren voordat wij aan uw zaak toekomen. Wij vragen daarvoor uw begrip.

Meer weten?

Bekijk hier enkele voorbeelden van misstanden met een maatschappelijk belang.

Bekijk hier de werkwijze van de afdeling Advies van het Huis voor Klokkenluiders.

Bekijk hier het Adviesprotocol Huis voor Klokkenluiders.

Sinds 1 februari 2024 kan een adviseur van het Huis voor Klokkenluiders gedurende een adviestraject een klokkenluider doorverwijzen voor juridische ondersteuning naar de Raad voor Rechtsbijstand. Eerst beoordeelt de afdeling Advies van het Huis voor Klokkenluiders, op basis van informatie die is verstrekt door de melder, of er sprake is van een redelijk vermoeden van een maatschappelijke misstand, zoals bedoeld in de Wet bescherming klokkenluiders. Indien hier sprake van is én er mogelijk benadeling plaatsvindt of heeft plaatsgevonden als gevolg van de melding, kan de adviseur de klokkenluider doorverwijzen voor juridische bijstand. 
Lees hier meer over de gratis juridische dienstverlening.
Of bekijk de veelgestelde vragen over de juridische dienstverlening.

Let op: de Werkwijze Advies en het Adviesprotocol moeten nog worden aangepast en opnieuw gepubliceerd aan de hand van de inwerkingtreding van de Wet bescherming klokkenluiders.