Huis voor Klokkenluiders - De praktijk en voorstellen voor verbetering

Soms blijkt het beeld van de manier van werken van het Huis gedateerd of onjuist te zijn. Met deze bijdrage hoopt auteur en bestuurslid Peter van der Meij inzicht te geven in het functioneren van het Huis in de dagelijkse praktijk.