Afstemmingsprotocol Openbaar Ministerie - Huis voor Klokkenluiders

Dit protocol bevat afspraken over samenwerking en informatie-uitwisseling tussen het Openbaar Ministerie en het Huis voor Klokkenluiders in gevallen waarin beide organisaties onderzoek instellen naar eenzelfde voorval.