Samenwerking

Het Huis voor Klokkenluiders werkt nationaal en internationaal samen met andere organisaties.

We maken deel uit van een breed netwerk van deskundigen en professionals op het gebied van integriteit en klokkenluiden. Op basis van wetenschappelijke studies en informatie uit de praktijk verzamelen we kennis en ervaringen. Die passen we toe in onze adviezen en onderzoeken, en vertalen we in handreikingen voor werkgevers, werknemers en integriteitsprofessionals.