Samenwerking - internationaal

Het Huis voor Klokkenluiders zet zich ook in internationaal verband in voor het verbeteren van de positie van klokkenluiders en het bevorderen van integriteit.

Ook internationaal werkt het Huis voor Klokkenluiders aan de verbetering van de positie van klokkenluiders en aan het bevorderen van integriteit. We zijn onder meer betrokken bij:

  • de totstandkoming en implementatie van de nieuwe EU-richtlijn voor klokkenluiden;
  • de oprichting van een Europees netwerk van overheidsorganisaties die zich richten op klokkenluiden en integriteit;
  • vergelijkend onderzoek naar klokkenluidersvoorzieningen in Nederland en de voorzieningen voor klokkenluiders in een aantal andere landen.