Europees netwerk (NEIWA)

Overheidsorganisaties uit verschillende Europese landen hebben een netwerk opgericht waarin zij samenwerken en kennis uitwisselen op gebied van klokkenluiden en integriteit.

De oprichtingsbijeenkomst vond plaats op 24 mei 2019 in Den Haag, op initiatief van het Nederlandse Huis voor Klokkenluiders. Het nieuwe netwerk heet het Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities (NEIWA). De deelnemende organisaties zijn:
 

 • Autorità Nazionale Anticorruzione (Italië)
 • Conflict of Interests and Anti-Corruption department (Tsjechië)
 • Contact Point of Whistleblowers (Letland)
 • Défenseur des Droits (Frankrijk)
 • Garda Ombudsman, GSOC Protected Disclosure Unit (Ierland)
 • General prosecutor's office,  Dep. of internal investigations (Litouwen)
 • Huis voor Klokkenluiders (Nederland)
 • MFSA (Malta)
 • Prosecutor General (Portugal)
 • Portugese Ombudsman (Portugal)
 • Federale Ombudsman (België)
 • Vlaamse Ombudsdienst (België)
 • Ombudsvrouw van de Republiek Kroatië (Kroatië)
 • Commissaris voor Grondrechten (Hongarije)
 • Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (Oostenrijk)

Het is de bedoeling dat vergelijkbare autoriteiten uit EU-landen zich hierbij aansluiten. Zo kunnen we ervaringen uitwisselen en van elkaar leren. Ook kunnen we gezamenlijke instrumenten, programma’s en standpunten ontwikkelen. Op die manier kunnen we er samen voor zorgen dat in heel Europa het melden van misstanden zo veilig mogelijk gebeurt.