Samenwerking - nationaal

We werken binnen Nederland samen of hebben contact met andere organisaties. Bijvoorbeeld:

  • met officiĆ«le toezichthouders (inspectiediensten, autoriteiten);
  • met het Openbaar Ministerie;
  • met de Nationale ombudsman;
  • met organisaties van werknemers en werkgevers;
  • met belangenorganisaties (zoals de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen).

Het Huis voor Klokkenluiders garandeert daarbij de vertrouwelijkheid over individuele zaken van klokkenluiders binnen de wettelijke grenzen. Zie daarover onze privacyverklaring.

Niet langs elkaar heen werken

De samenwerking met officiƫle toezichthouders, het Openbaar Ministerie en de Nationale ombudsman is bedoeld om niet langs elkaar heen te werken. Bijvoorbeeld als een inspectiedienst een mogelijke misstand onderzoekt. Of als het Openbaar Ministerie kijkt naar strafbare feiten. Als diezelfde zaak ook bij het Huis in behandeling is (advies of onderzoek), dan kan samenwerking verstandig zijn.