Bij het Huis werken 25 medewerkers.

 • Medewerkers die klokkenluiders deskundig en betrokken advies geven, de weg wijzen, soms doorverwijzen.
  Zie 'Ik vermoed een misstand'.
 • Medewerkers die onderzoek doen naar misstanden. Of onderzoek naar hoe klokkenluiders door hun werkgever zijn behandeld.
  Zie 'Onderzoek naar een misstand'.
 • Medewerkers die organisaties (overheden, semipublieke instellingen en bedrijven) stimuleren hun integriteitsbeleid te verbeteren. Met praktische tips en handreikingen.
  Zie 'Integriteit bevorderen'.
 • Stafmedewerkers die de organisatie ondersteunen (administratief, juridisch, communicatie).
  Zie 'Contact'.

Naast het bestuur is er een directeur voor de dagelijkse leiding.

Vertrouwenspersoon Huis voor Klokkenluiders

Het Huis voor Klokkenluiders heeft ook een eigen vertrouwenspersoon. (Oud-)medewerkers van het Huis voor Klokkenluiders kunnen bij deze vertrouwenspersoon terecht voor het bespreken van ongewenste omgangsvormen en/of integriteitskwesties binnen het Huis. Ook de interne meldregeling en de interne klachtenregeling voor ongewenste omgangsvormen van het Huis voor Klokkenluiders zijn op te vragen bij de vertrouwenspersoon. Let op: de vertrouwenspersoon van het Huis voor Klokkenluiders is alléén bedoeld voor (oud-)medewerkers van het Huis.

Contactgegevens:

Mw. Agnes van der Aa
Telefoon: 06-52506685
E-mail: agnes.aa@rijksoverheid.nl