De bestuursleden van het Huis voor Klokkenluiders worden bij Koninklijk Besluit benoemd. Het bestuur rapporteert rechtstreeks aan de Eerste en Tweede Kamer. Belangrijk is daarbij dat de verstrekte informatie nooit te herleiden is tot concrete klokkenluiderszaken.

Bestuursleden


Wilbert Tomesen, voorzitter

Wilbert Tomesen is voorzitter sinds 1 juli 2018. Daarvoor was hij vicevoorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens en (hoofd)officier van justitie.

Peter van der Meij, vicevoorzitter

Peter van der Meij is lid van het bestuur sinds 11 maart 2019. Daarvoor was hij COO/CFO van Ecorys B.V. en onder meer werkzaam bij NautaDutilh, Capgemini en EY Consulting.

Martine Bouman

Martine Bouman is lid van het bestuur sinds 11 maart 2019. Zij is oprichter en wetenschappelijk directeur van het Centrum Media & Gezondheid. Daarnaast is zij bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.


 

We hebben foto's van de bestuursleden in hoge resolutie beschikbaar.

Nevenfuncties

De voorzitter en de bestuursleden vervullen geen (neven)functies die ongewenst zijn met het oog op een goede, onpartijdige en onafhankelijke vervulling van hun functie binnen het Huis voor Klokkenluiders. Voor een toets op de verenigbaarheid van de (neven)functies is een onafhankelijke incompatibiliteitencommissie ingesteld. Bekijk hier de (neven)functies van de bestuursleden van het Huis voor Klokkenluiders.

Nooit persoonlijk betrokken

Binnen het Huis geldt de regel dat bestuursleden en/of adviseurs en onderzoekers zelf geen betrokkenheid mogen hebben (gehad) bij specifieke klokkenluiderszaken. Wanneer dat wel het geval is, of wanneer deze persoon werkzaam is geweest bij de betrokken werkgever, dan geldt er binnen het Huis een meldplicht. Het bestuurslid of de medewerker wordt dan uitgesloten van advies- en onderzoekstaken die betrekking hebben op de specifieke klokkenluiderszaak.

Bestuursreglement

Bekijk hier het bestuursreglement van het Huis voor Klokkenluiders.