(Neven)activiteiten bestuursleden Huis voor Klokkenluiders

Bestuurslid Organisatie Functie Vanaf Bezoldigd
Wilbert Tomesen Gerechtshof Den Haag Raadsheer-plaatsvervanger, t.b.v. strafsector 2012 ja
Eurojust Lid Joint Supervisory Body (t/m 12 december 2019) 2013 nee
Regionale Toetsingscommissie Euthanasie
Zuid-Holland en Zeeland
Voorzitter/jurist 2018 ja
Considerati, Privacy- en Public Affairs Adviseur 2019 ja
Commissie Balanstest Telemarketing Voorzitter 2020 ja
Toetsingscommissies Euthanasie (landelijk) Plv. coördinerend voorzitter 2020 ja
Peter van der Meij Stichting Beheer EBU Lid Raad van Toezicht 2021 ja

Vereniging Vrienden van het Catharijneconvent

Voorzitter

2016 nee
Stichting Fonds Museum Catharijneconvent Algemeen bestuurslid 2016 nee
Vereniging CultuurHoek Driebergen  Voorzitter  2018   nee
Stichting Cultuurcentrum Driebergen Algemeen bestuurslid 2018 nee
Stichting Vrienden van de Cultuurhoek Voorzitter 2020 nee
Stad2, De Bilt Voorzitter Raad van Advies 2018 ja
Toezicht College Advocatuur Secretaris a.i / kwartiermaker 2021 ja
Martine Bouman Centrum Media & Gezondheid Oprichter en wetenschappelijk directeur 1999 ja
Stichting NIB-TV Voorzitter 2011 nee
Erasmus Universiteit Rotterdam Bijzonder hoogleraar 2015 ja