Onderzoeksrapport: Financieel medewerker vier keer benadeeld na melding misstand met maatschappelijk belang

Een senior medewerker financiën en control, werkzaam bij een uitvoeringsorganisatie van drie gemeenten, is volgens het Huis voor Klokkenluiders op vier verschillende momenten benadeeld, nadat zij een vermoeden van een misstand op het werk meldde. Volgens de wet had haar werkgever haar juist moeten beschermen na het doen van de melding. Ook concludeert het Huis voor Klokkenluiders na uitvoerig onderzoek naar de melding, dat er inderdaad sprake was van een misstand met maatschappelijk belang.