Onderzoeksrapport: voorzitter raad van commissarissen woningcorporatie benadeeld als gevolg van misstandvermoedens

De voorzitter van de raad van commissarissen van een woningcorporatie is benadeeld als gevolg van het melden van vermoedens van misstanden. Dat concludeert het Huis voor Klokkenluiders in dit onderzoeksrapport.