Verkenning Integriteitsmanagement & de integriteitsmanager - Stand van zaken en ontwikkelingsperspectieven

Het integriteitsbeleid binnen Nederlandse organisaties schiet nog vaak tekort. Zo is er te weinig aandacht voor de samenhang en borging van integriteitsmaatregelen, laat de duidelijkheid van meldprocedures te wensen over, ontbreekt het integriteitsfunctionarissen vaak aan voldoende tijd en is het urgentiebesef bij management onvoldoende. 
 

Let op: op 18 februari 2023 is de Wet bescherming klokkenluiders in werking getreden. Deze publicatie wordt hier nog op aangepast. Kijk voor actuele uitleg en tips op onze webpagina Wet bescherming klokkenluiders of bekijk de publicatie ’Aanpassingen voor uw meldregeling’