De vertrouwenspersoon integriteit - een onderzoek naar de stand van zaken

De rol van vertrouwenspersonen Integriteit is vaak nog onduidelijk en onvoldoende ingebed in de organisatie. Dat is een van de voornaamste conclusies uit het onderzoeksrapport 'De vertrouwenspersoon Integriteit: stand van zaken en ontwikkelingsperspectieven', een publicatie van het Huis voor Klokkenluiders.