Integriteit, misstanden en de WOR

Integriteit, misstanden en de WOR. Een artikel over het drieluik preventie, melden en onderzoek. In: A. Van Halem (red.), Klokkenluiders en medezeggenschap. OR in bedrijf thema. Vakmedianet. Auteurs: Hoekstra, A., Talsma, J. en Zweegers, M. (2016).