Modelaanpak basisnormen integriteit openbaar bestuur en politie

De brochure 'Modelaanpak basisnormen integriteit openbaar bestuur en politie' is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en de politie.