Integriteit in de praktijk - vertrouwenspersoon

Er zijn verschillende soorten vertrouwenspersonen. De twee meest voorkomende zijn de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en de vertrouwenspersoon integriteit. Bij de eerste kunnen medewerkers terecht met problemen als pesten, intimidatie en discriminatie. Bij de tweede met vermoedens van integriteitsschendingen.

Beide hebben ook een rol bij de preventie van deze problemen op de werkvloer. In de praktijk vervult vaak één vertrouwenspersoon deze taak voor zowel integriteitsschendingen als ongewenste omgangsvormen. Er is dan sprake van een gecombineerde vertrouwensfunctie. In deze brochure gaat het vooral over de gecombineerde functie, dus een vertrouwenspersoon voor zowel integriteit als ongewenste omgangsvormen.