Integriteit in de praktijk - Integere cultuur

Steeds meer organisaties onderkennen het belang van een open en integere cultuur. Ze beseffen dat dit onontbeerlijk is voor het functioneren van de organisatie. Als er voldoende aandacht is voor de ontwikkeling van een goede werkcultuur doen medewerkers hun werk beter en met meer plezier. Medewerkers ervaren dan minder stress en hebben meer vertrouwen, zowel in elkaar als in de organisatie.