Integriteit in de praktijk - De Meldregeling

Sinds de wet Huis voor Klokkenluiders (Wet HvK) op 1 juli 2016 in werking trad, zijn werkgevers met tenminste vijftig werknemers verplicht een interne meldregeling te hebben. Na de invoering van de Wet bescherming klokkenluiders (hierna: Wbk) op 18 februari 2023, zijn werkgevers nog steeds verplicht een meldregeling te hebben.

Werknemers kunnen via die regeling een vermoeden van een misstand melden. Voor sommige beleidsterreinen geldt dat werkgevers met minder dan vijftig werknemers óók zo’n meldprocedure moeten hebben. Dat geldt bijvoorbeeld voor de financiële sector. In deze brochure staat welke organisaties een meldregeling moeten hebben en wat zij hier minimaal in moeten opnemen.