Brochure Communiceren over integriteit

Het Huis voor Klokkenluiders heeft de brochure Communiceren over integriteit ontwikkeld om organisaties te helpen zowel intern als extern beter te gaan communiceren over integriteit. De brochure bevat acht praktische tips die naar aanleiding van ronde tafelgesprekken met verschillende organisaties in de (semi) publieke en private sector tot stand zijn gekomen.