Nieuwsbrief Huis voor Klokkenluiders - Speciale editie

De Wet bescherming klokkenluiders in werking getreden

​​​​​​Op 18 februari 2023 is de Wet bescherming klokkenluiders in werking getreden. Daarmee wordt de Wet Huis voor Klokkenluiders vervangen. We zetten de belangrijkste punten voor u op een rij:
 

 • De kring van beschermden is uitgebreid, hieronder vallen nu melders (naast werknemers en ambtenaren ook o.m. zelfstandigen, vrijwilligers, stagiairs, sollicitanten, aannemers, aandeelhouders, bestuurders en leveranciers), degenen die melders bijstaan, interne onderzoekers en betrokken derden.
 • Definitie misstand is uitgebreid en omvat nu ook schending van het Unierecht, dreigende misstanden en (dreigende) schending van interne regels van de werkgever.
 • De werkgever waarover de melding gaat moet bewijzen in gerechtelijk procedures dat de benadeling geen gevolg is geweest van de melding van een misstand of van openbaarmaking daarvan (verschuiving van de bewijslast).
 • Een werknemer mag in de meeste gevallen niet aansprakelijk worden gesteld voor het doen van een melding (vrijwaring van gerechtelijke procedures).
 • Een werkgever mag een melder niet verbieden om een melding te doen of informatie openbaar te maken (zwijgbedingen gesloten vanaf 18 februari 2023 zijn nietig).
 • Specifieke bescherming van de identiteit van de melder gaat gelden voor alle meldingen, ook bij werkgevers en andere bevoegde autoriteiten.
 • Direct extern melden is mogelijk.
 • De interne meldprocedure bij de werkgever en externe meldkanalen bij de bevoegde autoriteiten moeten voldoen aan strengere eisen. De strengere eisen zijn:
  - De mogelijkheid van zowel een mondelinge als schriftelijke melding.
  - Registratieplicht.
  - Ontvangstbevestiging binnen 7 dagen.
  - Feedback binnen drie maanden
 • Het is mogelijk om anoniem intern een vermoeden van een misstand bij de werkgever te melden. In verband met het opstellen van nadere regelgeving treedt deze wijziging op een later moment in werking.
 • Het Huis krijgt sanctiebevoegdheden ten aanzien van het ontbreken interne meldregeling bij werkgever, benadeling van een melder door werkgever en het niet opvolgen aanbevelingen afdeling Onderzoek. In verband met het opstellen van nadere regelgeving treedt deze wijziging op een later moment in werking.

Meer weten? Kijk dan op onze informatiepagina's over de Wet bescherming klokkenluiders