Wet bescherming klokkenluiders

De Wet bescherming klokkenluiders

De Wet bescherming klokkenluiders is op 18 februari 2023 in werking getreden en vervangt de Wet Huis voor klokkenluiders. Op deze pagina vindt u algemene informatie over de mogelijkheden en bescherming van werknemers die een misstand willen melden. 

Bedrijven en overheidsorganisaties moeten veilige interne meldkanalen hebben voor het melden van onregelmatigheden. Er zijn bevoegde autoriteiten aangewezen waar externe meldingen kunnen worden gedaan.

Bekijk hier enkele voorbeelden van misstanden met een maatschappelijk belang.

De belangrijkste punten uit de Wet bescherming klokkenluiders