Informatie voor werkgevers

De Wet bescherming klokkenluiders heeft tot doel om melders beter te beschermen. Op deze pagina leest u wat dat voor u als werkgever gaat betekenen.

De belangrijkste punten uit de Wet bescherming klokkenluiders voor werkgevers

Meer informatie over integriteit bevorderen.