Huis voor Klokkenluiders pleit voor uitbreiding wettelijk verbod op zwijgcontracten in de zorg

Op 11 maart 2020 is het voorstel Verbod Zwijgcontracten Zorg opengesteld voor internetconsultatie. Het Huis voor Klokkenluiders heeft kennisgenomen van het wetsvoorstel en ondersteunt dit, maar plaatst tegelijkertijd ook kanttekeningen bij het voorstel in zijn huidige vorm.

Het Huis doet daarom enkele suggesties ter verbetering van het wetsvoorstel: uitbreiding van de reikwijdte van het verbod tot werknemers in de zorg en het schrappen van het artikkellid dat bepaalt dat het verbod niet van toepassing zal zijn op zwijgbedingen die zijn overeengekomen vóór inwerkingtreding van de wet.