Reactie Huis voor Klokkenluiders op de internetconsultatie Verbod Zwijgcontracten Zorg

Op 11 maart 2020 is het voorstel Verbod Zwijgcontracten Zorg opengesteld voor internetconsultatie. Het Huis voor Klokkenluiders heeft kennisgenomen van het wetsvoorstel en ondersteunt dit, maar plaatst tegelijkertijd ook kanttekeningen bij het voorstel in zijn huidige vorm.