Onderzoeksrapport: het verlenen van vergunningen

Een medewerker bij een waterschap die bij zijn werkgever als klokkenluider een vermoeden van een misstand meldde, is niet aantoonbaar als gevolg daarvan ontslagen. Het Huis voor Klokkenluiders heeft in een onderzoek geen feiten gevonden die aantonen of aannemelijk maken dat het melden van (het vermoeden van) een misstand de oorzaak is van het negatieve oordeel over het functioneren van de medewerker en uiteindelijk zijn ontslag.

De samenvatting is te lezen in het nieuwsbericht.

Hieronder het onderzoeksrapport 'Het verlenen van vergunningen' inclusief bijlage A. De bijlagen B en C zijn apart te lezen.