Contact


Bereikbaarheid

Het Huis voor Klokkenluiders is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Wij adviseren u om alleen contact op te nemen via een privételefoon, privécomputer en privémailadres. Stuur ons geen gegevens die vallen onder uw beroeps- of ambtsgeheim (zoals cliënt- of patiëntgegevens).

Algemeen en vragen over de beschikbaarheid van publieke informatie 

T: 088 – 133 10 00
E-mail: contact@huisvoorklokkenluiders.nl


Voor advies bij het melden van een misstand

T: 088 – 1331 030
E-mail: advies@huisvoorklokkenluiders.nl

Op werkdagen tussen 10.00 uur en 12.00 en tussen 13:00 uur en 16:00 uur.

Voor advies bij het melden van een misstand of inbreuk.


Melding en onderzoek

Voor informatie over het doen van een melding en het indienen van een verzoek tot onderzoek.


Voor vragen van werkgevers

T: 088 – 133 10 00
E-mail: kenniscentrum@huisvoorklokkenluiders.nl.


Voor vragen van journalisten

Zie de pagina 'Voor de pers'.


Bezoekadres

Muzenstraat 89-91
2511 WB Den Haag

Bezoek kan alleen op afspraak.

Download hier de routebeschrijving van het Huis voor Klokkenluiders.

Postadres

Postbus 85680
2508 CJ Den Haag