Eerste Veermanlezing Huis voor Klokkenluiders: wat leert ons de klokkenluider?

Op vrijdag 23 juni, International Whistleblower Day, organiseerde het Huis voor Klokkenluiders de eerste Veermanlezing. De lezing werd gehouden door Karen van Oudenhoven – Van Der Zee, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Centraal stond daarbij de vraag wat de klokkenluider ons leert.

De bijeenkomst begon met een gesprek met Paul Veerman, zoon van klokkenluider Frits Veerman. Daarin vertelde hij wat de impact van zijn vaders melding was op het gezin waarin hij opgroeide. De lezing zelf stond in het teken van de vraag wat de klokkenluider ons kan leren.

Volgens Karen van Oudenhoven – Van Der Zee zijn klokkenluiders bij uitstek werknemers die trouw zijn aan waar zij in geloven en ook autonoom tegen de gangbare opinies durven op te treden. Het is daarom nodig dat organisaties een cultuur creëren waarin het opkomen voor wat voelt als onrecht niet op gespannen voet staat met (een grote mate aan) loyaliteit.

De Veermanlezing werd bijgewoond door Minister Bruins Slot van BZK. Zij stond onder meer stil bij de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders en hoe deze betere bescherming aan melders moet bieden. Een van de initiatieven daartoe is het zorgen voor aan aantal ondersteuningsmaatregelen waar melders gebruik van kunnen maken, waaronder financiële en psychosociale voorzieningen. De Veermanlezing werd bijgewoond door zo’n 150 genodigden en is de eerste in een reeks van jaarlijkse bijeenkomsten die in het teken staan van een veilig meldklimaat en integriteit op de werkvloer

Beeld: ©Huis voor Klokkenluiders
Veermanlezing 2023