Ministerraad stemt in met herbenoeming Peter van der Meij als bestuurslid Advies Huis voor Klokkenluiders

Op vrijdag 16 juni heeft de minsterraad ingestemd met de herbenoeming van Peter van der Meij als bestuurslid Advies van het Huis voor Klokkenluiders. 
 

Van Der Meij vervult deze functie sinds maart 2019 en maakt zich daarbij sterk voor het bieden van maatwerk aan melders van mogelijke misstanden. Zo kan het Huis met instemming van de melder bijvoorbeeld interveniëren door bij de werkgever informatie in te winnen over de gevolgde procedure en de status daarvan of door een gesprek te faciliteren tussen adviesverzoeker en werkgever. Het Huis biedt ook psychosociale ondersteuning en is in gesprek met het ministerie van BZK over de financiële ondersteuning voor rechtsbijstand. Binnenkort zal hierin worden voorzien. Na bekrachtiging per Koninklijk Besluit is de herbenoeming officieel van kracht.