Succesvol bemiddelingstraject tussen meldende werknemer en werkgever

Het Huis voor Klokkenluiders heeft met succes een bemiddelingstraject afgerond tussen een meldende werknemer en zijn werkgever. Directe aanleiding hiervoor was een verzoek tot een onderzoek naar de behandeling van de werknemer als gevolg van een gemelde misstand. 

Vanaf 2014 deed de werknemer meerdere interne meldingen over uiteenlopende misstanden en incidenten binnen zijn organisatie. Het betrof twee veiligheidsaspecten binnen de Beveiligingsafdeling (alcoholgebruik en certificering van personeel voor het gebruik van wapens). Na een intern onderzoek verzocht de werknemer de Onderzoeksraad Integriteit Overheid om hier onderzoek naar te doen. Deze oordeelde in 2016 al dat een aantal situaties niet voldoende zorgvuldig en uitputtend was onderzocht en dat in tenminste twee gevallen sprake was van een interne misstand met betrekking tot veiligheidsaspecten. De Onderzoeksraad Integriteit Overheid deed daarbij een aantal aanbevelingen om de misstanden aan te pakken. De werkgever gebruikte de uitkomst van het onderzoek van de Onderzoeksraad Integriteit Overheid om daarna het integriteitsbeleid te versterken. Bovendien werden er naar aanleiding van de constateringen verbeteringen binnen de Beveiligingsafdeling doorgevoerd.

Pogingen van beide partijen om de arbeidsverhoudingen daarna te herstellen liepen echter vast, waarna de werknemer vroeg om een bejegeningsonderzoek bij het Huis voor Klokkenluiders. Omdat beide partijen openstonden voor een dialoog stelde het Huis een bemiddelingstraject voor. Samen met het Huis zijn er toen afspraken gemaakt over de voorwaarden van het bemiddelingstraject en over de termijn waarbinnen een bevredigende oplossing gevonden zou moeten worden.

Voor de werknemer ging het in deze fase vooral ook om erkenning en eerherstel. Die erkenning heeft de werknemer nu ook publiekelijk gekregen van zijn werkgever. Zowel werknemer als werkgever geven aan tevreden te zijn met de uitkomst en gezamenlijk naar de toekomst te willen kijken. 

Voor het Huis voor Klokkenluiders geldt bemiddeling als één van de manieren om vaak langdurige, complexe en pijnlijke klokkenluiderszaken tot een goed einde te brengen. Het Huis neemt een onafhankelijke positie in bij dit soort trajecten en vervult een stimulerende en faciliterende rol.

Lees hieronder het afrondingsverslag van het bemiddelingstraject.