Onderzoeksrapport: de bejegening van een melder binnen een onderzoeksorganisatie

Een werknemer van een publieke onderzoeksorganisatie die een vermoeden van een misstand meldde, is volgens het Huis voor Klokkenluiders niet benadeeld als gevolg van die melding. Wel constateert het Huis onzorgvuldigheden tijdens het meldproces.  

De samenvating is te lezen in het nieuwsbericht.