Onderzoeksrapport over de bejegening van een melder binnen een vastgoedonderneming

Een medewerker bij een vastgoedonderneming die een vermoeden van een interne misstand meldde, is benadeeld door tekortkomingen in het interne onderzoeksproces. De vastgoedonderneming noch de medewerker spande zich daarnaast voldoende in om een scheiding aan te brengen tussen het vermoeden van de misstand en een reeds bestaand zakelijk geschil.