Onderzoeksrapport: de besteding van overheidsgeld

Een werknemer bij een overheidsinstelling, die vermoedde dat er niet rechtmatig werd omgegaan met overheidsgeld, heeft terecht gewezen op een maatschappelijke misstand. Volgens het Huis heeft de misstand kunnen ontstaan door een organisatiecultuur waarin te weinig aandacht was voor integere omgang met overheidsgeld.

De samenvatting is te lezen in het nieuwsbericht