Overzicht klachtafhandeling Huis voor Klokkenluiders

In het kader van de Wet open overheid publiceert het Huis voor Klokkenluiders actief een overzicht van de sinds 1 november 2023 ingediende klachten en de afhandeling daarvan op de website. Een actueel overzicht van de klachtafhandeling vindt u hier.