NEIWA declaration April 2024 Valencia

In deze verklaring hebben de autoreiten, die zich bezig houden met klokkenluiden en zijn aangesloten bij het Europese netwerk NEIWA, afgesproken dat de EU-Klokkenluidersrichtlijn snel geïmplementeerd moet worden in nationale wetgeving, voor zover dat nog niet is gebeurd. Daarnaast worden er werkomgevingen gecreëerd, die open en vetrouwelijk moeten zijn, zodat melders zich veilig voelen om te melden en onderzoek succesvol kan plaatsvinden. Ook worden sancties opgelegd richting werkgevers wanneer melders benadeling ervaren na het doen van een melding. Inmiddels zijn 33 autoriteiten aangesloten bij NEIWA.

In de verklaring staat meer over bovenstaande en overige gemaakte afspraken.