NEIWA Declaration 24 maart 2023

In deze verklaring roept het NEIWA EU-landen die de EU-Klokkenluidersrichtlijn nog niet hebben geïmplementeerd op om hier snel werk van te maken. Concreet vraagt het NEIWA aan de wetgevers om te zorgen voor juridische en psychologische ondersteuning van melders, om het benadelen van melders bij wet te verbieden en om te zorgen voor voldoende bescherming tegen benadeling. Tot slot vraagt het NEIWA aan Europese wetgevers om de EU-klokkenluidersrichtlijn ruim op te vatten en om deze volgens de geest van de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving.