Onderzoek naar psychische problemen klokkenluiders

Klokkenluiders hebben vaak te kampen met psychische problemen. Dat blijkt uit onderzoek van de Tilburg University onder 27 klokkenluiders.