Het managen van ethiek

De meeste organisaties (zeker de grotere) hebben verschillende ethiek- en compliance-instrumenten (gedragscodes, vertrouwenspersonen, trainingen, meldlijnen) en functionarissen daarvoor. Al die instrumenten en mensen zijn niet altijd even effectief. Het inzetten van meerdere instrumenten - samenhangend en in een dynamische cyclus - vergroot de effectiviteit.

Een artikel in het Tijdschrift voor Compliance (juni 2019) van Alain Hoekstra en Muel Kaptein.