Het Huis voor Klokkenluiders in internationaal perspectief

Uit dit onderzoek komt onder meer naar voren dat het merendeel van de onderzochte landen aparte wetgeving voor verschillende sectoren hanteert. Ook is er vaak een versnipperd aanbod aan voorzieningen.

In Nederland zijn diverse voorzieningen voor klokkenluiders onder één dak ondergebracht in een zelfstandig bestuursorgaan. Dat wordt door de overheid betaald. Bovendien richt het Huis voor Klokkenluiders in Nederland zich op klokkenluiderssituaties in alle sectoren: overheid, semi-publieke organisaties en bedrijven. Het Huis voor Klokkenluiders combineert de adviestaak met onderzoek en preventie.