Stand van zaken aanbevelingen-Ruys

Een overzicht van het Huis voor Klokkenluiders over de voortgang met het uitvoeren van de aanbevelingen (uit december 2017) van de heer M. Ruys. Met daarbij de aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer.