Jaarverslag Huis voor Klokkenluiders 2021 - In het Kort

In navolging van het reguliere jaarverslag 2021 heeft het Huis voor Klokkenluiders nu ook een korte versie van het jaarverslag gepubliceerd. Deze is bedoeld voor mensen die het Huis voor Klokkenluiders nog niet goed kennen, maar er toch iets meer over willen weten.