Jaarverslag 2020 Huis voor Klokkenluiders

Het Huis voor Klokkenluiders heeft in 2020 ingezet op een gerichte aanpak bij het voorkomen en oplossen van werkgerelateerde mistanden en van benadeling van de melder. Daarnaast is de samenwerking met instanties op nationaal en internationaal niveau versterkt en is gewerkt aan wetsverbeteringen die de positie van de meldende werknemer moeten verbeteren.