Jaarverslag 2016 Huis voor Klokkenluiders

Het aantal adviesverzoeken dat binnenkomt bij het Huis voor Klokkenluiders is boven verwachting hoog. Dat staat in het eerste jaarverslag van het Huis voor Klokkenluiders over 2016, dat op 13 maart 2017 is gepresenteerd. In het eerste halfjaar namen ruim 500 werknemers contact op met het Huis voor een verzoek om advies. Dat is ongeveer het dubbele van het aanvankelijk verwachte aantal adviesverzoeken.